Приказ Минобра от 2013-12-25 №1394 — ред. 2016.03.24 (с изм. с 2017.01.09)

Приказ Минобра от 2013-12-25 №1394 - ред. 2016.03.24 (с изм. с 2017.01.09)